اصلایادم نمیره .سال 92.قبل عروسی خریدیخچال خیلی ذهنمون رو درگیرکرده بود ویخچال رو هم که طبق توافقی که شده بودبایدآقا دامادمی خرید.
شایدحدود یک ماه یابیشتردرگیر این بودیم که آخه چرا اینقدریخچال هاگرون هستندیخچال سایدبای سایدخارجی قیمتش 6یا7میلیون !!!!!!!!!!!!!!!! واقعا ظلم بود که توی این همه خرج ومخارج های عروسی فقط 7تومن رو برای یخچال هزینه کنیم .
تااینکه راه افتادیم بریم تهران چون اونجا تنوعش بیشترهست وشایدهزینه مون کمتربشه .یک روز کامل روتوی تهران بودیم ویخچال های خیلی زیادی دیدیم باانواع مدل ها وطرح ها وقیمت ها !!!
من ازهمون ابتدا فقط چشمم دنبال یخچال وفریزر #الکترو_استیل بود.آخه یخچال وفریزرش هرکدوم جدا بود وواقعا جادار بود .
به همسرم می گفتم من از این یخچال می خوام هم قیمتش خوبه وهم نسبت به یخچال فریزر های سایدبای ساید واقعا جادارتر است .همسرم هم همش میگفت :نه جلوی خانواده تون زشته.نمیبگن این همه یخچال خارجی ، چرا ایرانی !!!!!ومن باز مردد میشدم.
واقعا کلافه شده بودم وبه هیچ نتیجه ای نرسیدیم.یک آن به همسرم گفتم : من اصلا ازاین یخچال های سایدخوشم نمیاد.قیافیه ی به این بزرگی دارن ولی درش رو که باز میکنی بضاعتش کمه ویخچاله میگه:شرمنده بقیه شو بزارین بیرون !! دیگه جایی ندارم.مگه شمانمی خوای برای من بخری ، من فقط یخچال فریزر جدا می خوام .تمام این سایدها برای ما کوچیکه .برای من که راه دورم ومهمان دارم اصلافریزرش قابل استفاده نیست وبه مشکل برمی خورم.
آخه تازه عروس بودم وتوی فکر غنیمت جمع کردن، یخچال فریزرم اگه کوچیک باشه چه جوری غنیمت جمع کنم ، هر وقت که برم خونه ی مادرم ، دیگه نمیشه هرچیزی رو باخودم بیارم وهمش بایدبگم والله جانداریم، من کجا اینا رو باخودم ببرم ودرضمن مادرم هم ناراحت میشد.(اینهارو وجدان خفته من می گفت)
بالاخره همسرم رو قانع کردم که من خودم فقط از این مدل می خوام وهرکسی هم پرسید میگم که شما قصدتون این بوده که سنگ تموم بزارین اما من از سایداصلاخوشم نمیاد……
یخچال رو که آوردیم خونه وبعدعروسی هرکسی دیدگفت: واقعا کارخوبی کردید!چیه این یخچال های یغورخارجی که چیزی هم توش جانمیگیره.از اون موقع به بعد داداشم هم خوشش اومدوبجای سایدخارجی#الکترو_استیل خرید.
مدیونیدفکرکنیدفقط برای غنیمت جمع کردن یخچال ایرانی خریدم .سال 92خیلی همه جاحرف خریدکالای ایرانی بود ومن هم بعنوان یک طلبه موظف بودم که حداقل سهمی درخریدکالای ایرانی وحمایت از تولیدداخلی داشته باشموواقعا جزء افتخارات زندگیم هم هست که این دغدغه من بود وقدم کوچکی درحمایت ازتولیدملی برداشتم .

موضوعات: کالای ایرانی  لینک ثابت